Πολιτική Απορρήτου

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από τους πελάτες της ARMANTANIS LUXURY SUITES και από κάθε άλλο χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Η ARMANTANIS LUXURY SUITES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

 

Περιορισμός της ευθύνης

 

Ο σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά ενημερωτικός. Η ARMANTANIS LUXURY SUITES ( ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ) απορρίπτει κάθε ευθύνη για πληροφορίες που δεν έχουν παραχθεί από την ίδια ή που έχουν δημοσιευθεί για λογαριασμό της με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από αυτήν, καθώς και κάθε ευθύνη που προκύπτει από την κακή χρήση του περιεχομένου από τρίτους.

 

Αποποίηση ευθύνης

 

Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου (www.armantanisluxurysuites.com), διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο για να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο του και τις πολιτικές του εν γένει. Ωστόσο, η ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και η πρόσβαση και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης.

 

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι απαλλαγμένες από σφάλματα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία αυτού του δικτυακού τόπου δεν θα επηρεαστεί ή δεν θα διακοπεί από οποιοδήποτε είδος προβλήματος. Η ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη όσον αφορά τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου. Η ΚΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ δεν δηλώνει οποιαδήποτε σχέση με ιστότοπους τρίτων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση οποιασδήποτε φύσης για τις δραστηριότητες που διεξάγονται ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων.

 

Οι πληροφορίες και τα μέσα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικές αναφορές. Η ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αποποιείται κάθε εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο ή με ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν. Η ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από το παρόν.

 

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά από μόνη της προσφορά αγαθών και υπηρεσιών από την ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, εάν υπάρχουν, υπόκεινται σε γραπτή αποδοχή από την ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους προσφέρονται.

 

Ο χρήστης απαλλάσσει την ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από διακοπές στη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου, λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή ιστού ή των εφαρμογών, των υποδομών επικοινωνίας ή του λογισμικού και του υλικού που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση.

 

Σε περίπτωση συμπερίληψης συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες, η ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  αποποιείται κάθε ευθύνης που σχετίζεται με την πρόσβαση και τη χρήση αυτών των συνδέσμων.

 

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

 

Το σύνολο του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία της ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του περιεχομένου περιορίζεται αυστηρά στους προσωπικούς σκοπούς του χρήστη και ότι η αναπαραγωγή, διανομή, κοινοποίηση ή μετατροπή των έργων αυτών που δεν έχει ρητά επιτραπεί συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου και, ιδίως, των πληροφοριών κάθε είδους που αποκτά μέσω του διαδικτύου για την αποστολή διαφημίσεων, ανακοινώσεων για άμεση πώληση ή για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό, μη ζητηθέντων μηνυμάτων που απευθύνονται σε πλήθος ατόμων ανεξαρτήτως σκοπού. Επίσης, θα απέχει από την εμπορική προώθηση ή τη γνωστοποίηση με άλλον τρόπο τέτοιων πληροφοριών. Ο χρήστης θα απέχει επίσης από τη χρήση ή την τοποθέτηση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, της ονομασίας και της διεύθυνσης www.armantanisluxurysuites.com (“URL”) με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικός ή να δυσφημίσει την  ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Χωρίς προηγούμενη άδεια της ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η χρήση της διεύθυνσής του δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ή να τίθεται σε σύνδεση με υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν ανήκουν στην ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Πολιτική σύνδεσης με αυτόν τον ιστότοπο

 

Εάν οποιοσδήποτε χρήστης, οντότητα ή ιστοσελίδα επιθυμεί να δημιουργήσει οποιουδήποτε είδους σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να ζητήσει εγγράφως την προηγούμενη άδεια από την ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Επιπλέον, επιτρέπεται μόνο η σύνδεση με την αρχική σελίδα του διαδικτύου που είναι προσβάσιμη με τη χρήση της διεύθυνσης URL. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι απόλυτος και πλήρης, δηλαδή να οδηγεί τον χρήστη στη διεύθυνση ARMANTANIS LUXURY SUITES, καλύπτοντας πλήρως την επέκταση της οθόνης της σελίδας που περιέχει τον σύνδεσμο. Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη και γραπτή άδεια η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του δικτυακού τόπου ή η ενσωμάτωσή του σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο αυτού.

 

Όταν και εφόσον δημιουργείται σύνδεσμος προς τον παρόντα ιστότοπο, δεν θα περιλαμβάνονται ψευδείς, ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες ή/και περιγραφές σχετικά με τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν.

 

Οποιοσδήποτε τέτοιος σύνδεσμος δεν μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ετικέτα, έμβλημα, εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών ή σλόγκαν.

 

Όροι κράτησης

 

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, μέσω της webhotelier.net, του οποίου το ακίνητο αναφέρεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου και διαμέσου της συνεργαζόμενης εταιρείας, webhotelier.net, γίνονται μεταξύ του ατόμου που κάνει την κράτηση και του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου του οποίου το δωμάτιο κρατείται. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε έξοδα, αξιώσεις ή δαπάνες τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο, τις οποίες υπέστη ή υφίσταται το άτομο που κάνει την κράτηση σε σχέση με ή σε σχέση με το άτομο που κάνει την κράτηση, ταξιδεύοντας προς και από το ξενοδοχείο που έχει κάνει την κράτηση, όπως ασφάλιση, χερσαίες μεταφορές, επικοινωνίες, απώλεια περιουσίας, ιατρικές υπηρεσίες, πτήσεις και οτιδήποτε ανάλογο.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιασδήποτε από τις μορφές του προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη και της φόρμας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων πρόσβασης/χρήσης και της παράδοσης εμπορικών επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Διαβάστε με προσοχή την πολιτική απορρήτου μας για να μάθετε πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των χρηστών και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία – Διαφορές

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και κάθε σύμβαση που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί μεταξύ του χρήστη και της ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο